Pontuksen koululle pyöräilyselvitys

Lappeenrannan pyöräilijät toteutti Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta pyöräilyselvityksen syksyllä 2017 toimintansa aloittavalle Pontuksen koululle.

Selvityksen ideoiminen alkoi kysymyksistä

  • ”onko koulumatkapyöräily vaarallista”,
  • ”mieltävätkö lapset ja ennenkaikkea vanhemmat koulumatkapyöräilyn vaaralliseksi”,
  • ”mitkä ovat vaaranpaikat” ja
  • ”mitkä ovat mielletyt vaarat”.

Tarkoitus oli selvittää  uuden koulun koulumatkareitit ja käydä läpi niiden pyöräiltävyys. Tämän tiedon avulla kaupunki voisi korjata todelliset riskipaikat ja opetustoimi & koulu voisivat viestinnän avulla kumota virheellisesti vaarallisiksi mielletyt asiat.

Tekemisen myötä ideoita selvityksen sisältöön tulvi lisää ja lopputuloksena on selvitys joka 72 katurakenteisiin liittyvän toimenpide-ehdotuksen lisäksi perustelee miksi pyöräilyä pitäisi edistää, miten sitä voi edistää, listaa toimintamalleja koulun toimintaan ja opettajille ja ehdottaa etenemispolun tekniselle toimelle, opetustoimelle ja koululle.

Oppilaskertymä eri suuntien koulureiteille.
Oppilaskertymä eri suuntien koulureiteille.
Oppilasmäärät eri etäisyysvyöhykkeillä.
Oppilasmäärät eri etäisyysvyöhykkeillä.

Lyhyenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että Pontuksen koulu voi tavoitella erittäin suuria koulumatkapyöräilymääriä. Koululle johtavilla pyöräilyreiteillä on kuitenkin myös paljon kohteita, joita pitää parantaa sujuvan ja turvallisen pyöräilyn takaamiseksi.

Selvitys liitteineen:

Lrpy jatkaa selvitysten tekemistä. Keväällä 2017 tehdään selvitys ison muutoksen edessä olevalle Sammonlahden koululle.