Sammonlahden koulun pyöräilyselvitys

Lasten liikkumattomuus on kasvava ongelma. Liikunnan lisääminen riittävälle tasolle ei onnistu yksin koulujen liikuntatuntien tai vapaa-ajalla tapahtuvan harrastamisen kautta vaan, apuun tarvitaan myös koulumatkojen hyötyliikunta. Koulumatkapyöräilyn lisääminen on yksi avain ongelman ratkaisemiseksi.

Lappeenrannan Pyöräilijät on toteuttanut Lappeenrannan kaupungin Opetustoimen toimeksiannosta pyöräilyselvityksiä joiden tavoitteena on koulumatkapyöräilyn lisääntyminen. Syksyllä 2016 tutkimuksen kohteena oli Pontuksen koulu (linkki Pontuksen selvitykseen) ja keväällä 2017 Sammonlahden koulu.

Sammonlahden koulu Lappeenrannan länsialueella on suurten uudistusten edessä. Alueen kouluja tullaan lakkauttamaan vuoteen 2022 mennessä  ja toiminta keskittyy Sammonlahden koululle. Uudistusten myötä oppilasvirrat ja koulumatkareitit muuttuvat. Tämä luo tarpeen suunnitella alueen pyörätieverkosto tukemaan isojen oppilasvirtojen turvallista liikkumista.

Oppilasvirrat Sammonlahden koululle
Oppilasvirrat Sammonlahden koululle

Selvityksessä käydään lyhyesti läpi perusteet pyöräilyolosuhteiden ja koulumatkapyöräilyn edistämiselle. Selvityksen kattavin osa on Sammonlahden koulun koulunkäyntialueen koulureittien ja niiden turvallisuuden tarkastelu. Selvityksessä annetaan myös 131 kpl pyöräteihin liittyvää toimenpide-ehdotusta, joiden avulla koulu voi yhdessä teknisen toimen kanssa parantaa koulumatkapyöräilyn edellytyksiä. Lisäksi raportissa kuvataan erilaisia mahdollisuuksia joilla koulu voi aktiivisesti lisätä oppilaiden pyöräilyä ja mahdollistaa pyöräilytoimintaa lähialueellaan.

Selvityksen johtopäätöksenä todetaan, että koulun oppilaista yli 92% asuu alle viiden kilometrin päässä koulusta. Tämä tarkoittaa, että koulu voi tavoitella erittäin suuria koulumatkapyöräilymääriä. Koulun lähialueen pienet ja alhaisen nopeusrajoituksen kadut ja runsas pyöräteiden määrä luovat edellytyksen turvalliselle pyöräilylle. Koululle johtavat pyöräreitit ovat kuitenkin paikoin heikkotasoisia ja koulun lähialueen liikennejärjestelyissä on epämääräisiä ratkaisuja. Myös koulun pyöräpysäköinnissä on  parantamisen varaa. Suurimmat pyöräilijän vaaranpaikat ovat koulua ympäröivissä vilkkaiden katujen ylityspaikoissa ja näkemäesteisissä katu- ja pihaliittymissä.

Selvitys ehdottaa tiivistä yhteistyötä koulun, opetustoimen ja teknisen toimen välille, jotta  reitistöön ja katurakenteisiin liittyvät ongelmat havaitaan ja voidaan korjata, joko pian tai alueen uudisrakentamisen yhteydessä. Koulun, opettajien ja vanhempien välille toivotaan tiivistä yhteistyötä ja viestintää, jotta pyöräily voi yleistyä koululaisten kulkumuotona.

Selvitys ja sen liitteet on luettavissa alla olevien linkkien kautta:

Sammonlahden koulun pyöräilyselvitys

Liite 1 Havainnot ja toimenpide-ehdotukset

Liite 2 Länsialueen palveluverkon liikennejärjestelyt

Liite 3 Pyöräilyn lukuvuosikello kouluille

Liite 4 Pyöräilyselvityksen konsepti