Vuosikokous 2017

Lappeenrannan pyöräilijät ry

Vuosikokous 14.2.2017

Paikalla: Kari Kymäläinen, Matti Pesu, Jari Husu, Henk Leermakers, Jukka Kurvi

Paikka: Kastellin toimisto

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Klo 17.04. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti ja

Valitaan kokouksen toimihenkilöt

Valittiin puheenjohtajaksi Kymäläinen ja sihteeriksi Pesu

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin Leermakers ja Kurvi

Esitetään toiminta- ja tuloslaskelma sekä toiminnantarkastuslausunto edelliseltä toimikaudelta 2016

Käytiin läpi toimintakertomus ja hyväksyttiin se, esittelijänä Pesu. Keskusteltiin tarpeesta jatkaa tarkkojen kokousmuistioiden pitämistä joiden avulla kattava toimintakertomus voidaan vuosittain tehdä.

Käytiin läpi tuloslaskelma, esittelijänä Leermakers. Todettiin tuloslaskelmassa puute (junnupyöräily ja seuratuki). Tehtiin lisäys tuloslaskelmaan.

Käytiin läpi toiminnantarkastuslausunto, esittelijänä Kurvi. Lausunto puolsi vastuuvapauden myöntämistä.

 

Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin

Päätettiin, että edustajat valitaan tarpeen mukaan johtokunnan kokouksissa.

Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta

Päätettiin, että kokouskutsu pitää jatkossa julkaista seuran internetsivuilla ja jäsenille lähetettävässä sähköpostissa 14 vrk ennen kokousta. Lehti-ilmoitusta ei tarvitse kokouskutsusta julkaista.

Muut asiat

Ei muita asioita

Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17:34

 

Puheenjohtaja                        Sihteeri

Kari Kymäläinen                    Matti Pesu

Pöytäkirjan tarkastajat

Henk Leermakers                    Jukka Kurvi