Kutsu kevätkokoukseen ma 12.4.2021 klo 17

Seuran sääntömääräinen kevätkokous 12.4.2020 klo 17 Teams-kokouksena. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan osoitteeseen Kari.kymalainen@kastelli.fi teams-kutsun saamiseksi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
 7. vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Päätetään kokous

Tervetuloa!

Johtokunta