Vaikuttamistyötä Pyöräliiton kanssa

Pyöräliitto ry (Cykelförbundet rf) on pyöräliikenteen etujärjestö, joka edistää pyöräilyä liikennemuotona ja on pyöräliikenteen valtakunnallinen edunvalvoja. Lappeenrannan Pyöräilijät on Pyöräliiton jäsenjärjestö. Miten Lappeenrantalainen pyöräilyn edistäminen alkoi ja miten Lappeenrannan Pyöräilijät päätyi Pyöräliiton jäseneksi?

Miten Lappeenrannassa aloitettiin?

Lappeenranta oli vuosikymmenen alussa hyvin tyypillinen suomalainen pyöräilykaupunki. Pyöräteitä oli paljon. Lähes kaikki niistä olivat yhdistettyjä pyöräilyn ja jalankulun väyliä, kunnossapitoa ei oltu priorisoitu pääväylille eikä kattavaa suunnitelmaa väylästön parantamiseksi ollut. Myös ongelmat pyöräteillä olivat hyvin tyypillisiä: paljon pyörätiepysäköintiä sekä auraus- ja sujuvuusongelmia. Näihin kyllästyneenä aktiivipyöräilijä (ja kohta myös toinen) alkoi pitämään blogia havainnoista ja antamaan aktiivisesti palautetta ongelmista kaupungin virkamiehille. Kantavana ajatuksena oli, että pyöräilymääriä tulee pystyä kasvattamaan ja, että sen aikainen väylien laatutaso ei kunnolla kasvua mahdollista.

Virkamiehet olivat fiksuja. Vaikka jatkuva palautteen saaminen (~valituksen kuunteleminen) varmasti välillä ärsytti, hiljentämisen sijaan keskusteluun panostettiin. Aktiivipyöräilijät ja Teknisen toimen virkamiehet aloittivat pyöräilyn edistämisen työryhmän, joka on kokoontunut jo vuodesta 2012 (muistaakseni?). Työryhmässä asioiden edistäminen pääsi aivan eri tasolle ja aktiivit pääsivät tuomaan muualla Suomessa hyödynnettäviä käytäntöjä virkamiesten pohdittavaksi.

Kansalaisten parissa pyöräilyn edistäminen oli kuitenkin edelleen järjestäytymättömien aktiivien varassa. Työryhmän innostamana Lappeenrannassa aloitettiin I Cycle Lappeenranta-kampanja, jonka yhtenä tavoitteena oli koota kuntoilu- ja urheilupyöräilyä tekevien yhdistysten voimia mukaan arkipyöräilyn edistämistyöhön. Mukaan löytyikin Lappeenrannan Pyöräilijät ry (LrPy) ja Saimaan Latu ry. Pohdittavaksi tuli, kannattaisiko kaupunkiin perustaa uusi Pyöräilyn edistämisen yhdistys vai pyrkiä tuomaan arkipyöräilyn edistämishommat esim. Lappeenrannan Pyöräilijöiden toimintaan mukaan. Mm. Jyväskylästä JYPS ry:n toiminnasta saatujen ideoiden sekä Lappeenrannan Pyöräilijöiden hyvän suhtautumisen myötä päädyttiin siihen, että arkipyöräilyn edistäminen liitettiin osaksi LrPy:n toimintaa.

Näin Lappeenrannassa oli päästy muutaman vuoden kuluessa tilanteeseen, missä pyöräilijät olivat järjestäytyneet arkipyöräilyn edistämisasioissa ja keskustelu pyöräteiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon osalta kaupungin kanssa oli jatkuvaa.

Pyöräliiton jäseneksi

Edunvalvonta ja edistämistyö on monimutkaista hommaa. Ajankohtaiset asiat tulevat ja menevät ja aikaikkunat erilaisten aiheiden edistämiseen muuttuvat. Tyypillisiä pohdinnassa olevia asioita ovat mm. katurakenteet, katujen suunnittelu ja pyöräilyinfran suunnittelun kehittyvät käytännöt, kunnossapidon laatu ja tehokas järjestäminen, pyöräilyn sujuvuutta haittaavat ilmiöt, palautteiden hallinta ja pyöräliikenteen määrän seuranta, muutamia mainitakseni. Osaa asioista voidaan edistää paikallisesti, joissain vaaditaan alueellista toimintaa ja välillä ainoa keino on linjata tekemistä valtakunnallisesti. Paikallisella yhdistyksellä on vain hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi lainsäädäntöön ja valtakunnallisiin ohjeisiin eikä paikallinen lobbaustyökään ole helppoa, jos päätöksenteon mekanismit kunnallishallinnossa eivät ole yhdistysväelle tuttuja. Siksi Lappeenrannassa höristeltiin korvia, kun ensimmäiset huhut Pyöräliiton perustamisesta kantautuivat kaakkoon. Pyöräliittoa valtakuntaan todella tarvittiin. Olihan muilla kulkumuodoilla monia pitkän linjan etujärjestöjä ja pyöräliikenteen kasvutavoitteisiin pääseminen vaatisi varmasti aiempaa isompaa äänenkäyttöä.

Pyöräliitto loi nopeasti pyöräily-yhdistysten verkostoa, kasvatti viestintää ja alkoi myös raportoida tuloksista vaikuttamistyössään. Lopulta vuonna 2017 LrPy teki päätöksen liittyä Pyöräliiton jäsenjärjestöksi. Jäsenyyden kautta odotuksissa oli saada tukea ja ideoita paikalliseen toimintaan, päästä osallistumaan Pyöräliiton järjestämiin tapahtumiin, tukea jäsenmaksun avulla Pyöräliiton ”päivittäistyötä” sekä saada kanava omien ajatusten julkituomiseen myös valtakunnallisesti. LrPy oli edelleen urheilu- ja kuntoilupyöräilyyn keskittyvä seura, mutta nyt myös arkipyöräilyasiat saivat Lappeenrannassa kodin, tilin ja kasvumahdollisuudet.

Havaintoja ja kokemuksia

Lappeenrannassa on viime vuosien aikana tehty ainakin seuraavia arkipyöräilyn edistämistoimia:

  • Tapahtumien järjestämistä kampanjaviikoilla: Pyöräilyviikko ja #Pyöräilytalvi
  • Palautetoimintaa: aktiivista palautteiden jättämistä, koostamista, videoiden ja muun materiaalin tuottamista ongelmakohdista.
  • Kaupungin Pyöräilytyöryhmään osallistumista
  • Pyörätieverkon kehitysvisiointia ja ideoiden jakamista teknisen toimen kanssa
  • Pyöräilyn harrastusolosuhteiden visiointia ja kehitysehdotusten tuottamista liikuntatoimelle
  • Koulujen liikunnanohjaajien, opettajien ja nuoriso-ohjaajien kouluttamista
  • Pyöräilyselvitysten tuottamista: Pontuksen-, Sammonlahden ja Kesämäen koulut sekä Kesämäen alueen selvitys.
  • Vaalikeskustelutentin järjestämistä ja Pyörävaalit-toimintaan osallistumista
  • Rahoitusmahdollisuuksien ja hankehakujen seurantaa ja hankeideoiden tarjoamista kaupungille
  • Osallistumista pyöräilyseminaareihin sekä osallistujana että puhujana

Paikallista vaikuttamistyötä on siis tehty paljon. Työ jakaantuu lopulta kuitenkin melko pienelle tekijäjoukolle ja sitä tehdään omien palkkatöiden, arjen kiireiden ja muiden harrastusyhdistystöiden seassa. Näin ollen työ käy välillä tuulella ja edistyy välillä nopeasti ja välillä hitaasti. Kaikkiin avauksiin ei aina ehditä reagoida ja aikaikkunoita vaikuttamisen suhteen voi umpeutua.

Paikalliseen toiminnan ailahteluun on paljon helpompi suhtautua Pyöräliiton jäsenenä. Olemmehan kuitenkin mukana tukemassa valtakunnallista työtä ja asiat etenevät ylätasoilla ja muilla paikkakunnilla, vaikka täällä Lappeenrannassa emme aina jokaiseen työhön mukaan ehtisikään. Pyöräliiton tekemä vaikutustyö mm. valtakunnallisten strategioiden, tieliikennelain sekä hallitusohjelman kohdalla on ollut tehokasta ja poikii jo nyt mm. uusia kunnille suunnattuja rahoitusohjelmia. Pyöräliitto siis syöttää paikallisyhdistyksille hyviä mahdollisuuksia tarjota asiantuntemustaan omille kunnille ja kaupungeille, sitä mukaa kun pyöräilyn kehittämiseen kohdistetut resurssit erilaisten ohjelmien kautta jalkautuvat. Lisäksi Pyöräliiton järjestämät tapahtumat (esim. Velofinland ja Talvipäivät) tarjoavat foorumin uusien ideoiden omaksumiseen ja #Pyöräilytalvi-kampanja antaa tukea syksyisten tempauksien tekemiseen.

Pyöräliiton jäsenenä voimme olla varmoja, että arkipyöräily paranee.

Matti Pesu, Lappeenrannan Pyöräilijät, Sihteeri