Pyöräreittien auraus Lappeenrannassa 2022

Pyöräily on talvellakin monelle sujuvin, nopein ja mukavin tapa asioida ja kulkea töihin, kouluun ja harrastuksiin. Edullistakin pyöräily on sähkön ja polttoaineen hinnan hakeutuessa uusiin ennätyksiin. Talven tuiskut voivat tuoda mutkia pyöräilijän matkaan ja auraamaton pyörätie voi olla pyöräilijälle tekemätön paikka. Silloin pyöräily ajoradalla on sallittua. Tämä perustuu tieliikennelain 18§:n, jonka mukaan ajoneuvolla saa tilapäisesti ajaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat ja siitä ei aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

Pyöräilijän on joka tapauksessa hyvä tietää, mitkä pyörätiet aurataan ensimmäisenä, jotta osaa pyrypäivinä hakeutua ensimmäisenä aurattaville reiteille.

Pääreitit aurataan ensimmäisenä

Lappeenrannan pyöräteiden talvikunnossapito on jaettu kolmeen luokkaan: Pääreitit (kunnossapitoluokka 1), aluereitit (luokka 2) ja muut pyörätiet (luokka 3).

Pääreitit

Pääreitistö (alla olevassa kuvassa punaiset pyörätiet) aurataan tarvittaessa päivän aikana useamminkin pyrkien pitämään reitistö ajettavissa 24/7. Aurauskynnys 2cm uutta lunta.

Aluereitit

Aluereitit (alla olevassa kuvassa siniset pyörätiet) aurataan käytännössä aurauskynnyksen (>5cm kertymä) ylityttyä lumisateen jälkeen seuraavana aamuyönä. Aurauksen lähtökynnys on yleensä matalampikin kuin 5cm mutta joka tapauksessa päivällä / illalla lumisateen jatkuessa näitä reittejä ei pääsääntöisesti aurata vaan auraus keskitetään seuraavaan aamuyöhön jolloin aurataan tiet.

Muut pyörätiet

Asuinalueilla ja keskustan kortteleissa kulkevat pyörätiet kuuluvat kunnossapitoluokkaan 3. Tämä tarkoittaa, että ne aurataan viimeisenä.

Lappeenrannan pyöräteiden kunnossapitoluokat. Pääväylät on merkitty punaisella ja aluereitit sinisellä. Pääväylät pyritään pitämään talvella hyvässä kunnossa kelillä kuin kelillä.