Talvipyöräillen kouluun -projekti, Lappeenranta 2020

Talvipyöräillen kouluun -projektin tiivistelmän ja laajan raportin liitteineen löydät tältä sivulta.

Projekti

Talvipyöräillen kouluun -projekti toteutettiin talvella 2020 Lappeenrannassa Lappeenrannan kaupungin Varhaiskasvatus- ja opetustoimen, Liikuntatoimen, Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimialan sekä Lappeenrannan Pyöräilijät ry:n yhteistyönä. Projekti oli osa valtakunnallista Fiksusti kouluun -hanketta, joka sittemmin keväällä 2020 vakinaistui Fiksusti kouluun -ohjelmaksi.

Projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa ja poistaa tuotetun tiedon avulla talvisen koulumatkapyöräilyn kasvua haittaavia tekijöitä.  Tietoa tuotettiin seuraavista koulumatkapyöräilyyn vaikuttavista asioista:

 • Koulujen oppilaiden koulumatkareittien kulku, oppilasmäärät reiteillä ja reittien talvikunnossapito
 • Koulukohtainen koulumatkapyöräilypotentiaali, eli kuinka paljon pyöräileviä oppilaita parhaimmillaan voisi olla
 • Koulujen pyöräparkkien tila
 • Koulumatkapyöräilyn määrä otoskouluilla talvella ja keväällä
 • Oppilaiden suhtautuminen ja asenteet talvipyöräilyä kohtaan

Havainnot ja niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset listattiin. Projektin tuottamaa tietoutta hyödyntäen toteutetaan syksyllä  2020 oppilaille kohdistettu talvipyöräilyyn kannustava kampanja.

Menetelmä

Koulumatkareitteihin ja koulumatkapyöräilyn potentiaalin liittyvät selvitykset tehtiin paikkatietoanalyysien avulla. Pyöräparkkien tila tutkittiin koulukohtaisesti. Pyöräilymäärät laskettiin otoskoulujen kanssa yhteistyössä ja oppilaiden asenteita selvitettiin kyselyn avulla.

Lauritsalan koulun pyöräilyreitit, oppilasmäärät reiteillä sekä pyöräteiden kunnossapitoluokat. Vastaavat reittikuvat tuotettiin 18 koululle.

Havainnot

 • Koulumatkapyöräilyn lisäämiseen tähtäävät investoinnit edistävät Lappeenrannassa yli 4000 lapsen ja nuoren hyvinvointia.
 • Kouluille on määritelty pyöräilypotentiaali, jonka avulla investoinnit voidaan kohdistaa vaikuttavimpiin kouluihin ja paikkoihin.
 • Osa koulujen pyöräparkeista ei ole riittäviä oppilaiden koulumatkapyöräilyn tarpeisiin.
 • Yläkoulujen, lukioiden ja koulujen henkilökunnan pyöräparkeissa runkolukituksen mahdollistaminen on erityisen tärkeää.
 • Oppilaat kokevat liukkauden talvipyöräilyn suurimmaksi ongelmaksi.
 • Pyöräteiden kunnossapitoa pitää parantaa osalla tärkeimmistä koulureiteistä.
Koulujen pyöräilypotentiaali määriteltiin oppilaiden etäisyysjakauman ja liikenneympäristön prusteella. Laajempi taulukko avautuu kuvaa klikkaamalla (liite 1).
Koulujen pyöräparkit tutkittiin ja pisteytettiin. Kattava lista, tarkemmat havainnot ja pisteytyksen perusteet avautuvat kuvaa klikkaamalla (liite 2).

Toimenpide-ehdotukset

 • Koulureittien pyöräteiden kunnossapitoluokissa olevien puutteiden korjaaminen ja kunnossapidon toteutumisen seuranta.
 • Kunnossapitoon ja pyöräreittien parantamiseen liittyvän vuoropuhelun vakinaistaminen kaupungin toimialojen välillä ja myös Ely-keskuksen kanssa.
 • Pyöräilynedistämissuunnitelman luominen suuren pyöräilypotentiaalin kouluille.
 • Olemassa olevien pyöräparkkien parantaminen Kaukaan, Kimpisen, Voisalmen ja Lönnrotin kouluilla.
 • Sammonlahden koulun pyöräparkin huolellinen suunnittelu ja uudistaminen Sammontalon rakentamisen yhteydessä.
 • Kesämäen koulun pyöräparkkisuunnitelmien muokkaaminen sisältämään runkolukittavat telineet.
 • Pyöräilymäärälaskentojen toteuttaminen laajemmassa mittakaavassa tulevina talvi- ja kevät/syyskausina.
 • Oppilaille syksyllä 2020 kohdistettavan talvipyöräilyyn kannustavan kampanjan toteuttaminen mahdollisimman suurella kaupungin eri toimialojen yhteistyöllä.

Laaja raportti ja sen liitteet

Raportti: Talvipyöräillen kouluun, Lappeenranta 2020

Tiivistelmä projektin tavoitteista, havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista.

Liite 1: Koulujen oppilasmäärät etäisyysvyöhykkeillä ja pyöräilypotentiaali

Liite 2: Koulujen pyöräparkkien inventoinnin yhteenvetotaulukko

Liite 3: Oppilaskyselyn vastaukset

Liite 4: Koulukohtaiset raportit (kuvien laatua parannettu tammikuussa 2021)

Lisätiedot

Mattipesu@gmail.com