Liikkuva koulu -palkinto ja Lappeenrannan Vuoden 2018 tapahtuma

Lappeenrannan Pyöräilijät sai alkuvuodesta kaksi hienoa tunnustusta pyöräilyn parissa tehdystä toiminnasta.

Liikkuva Koulu ja seurayhteistyö -palkinto 2018

Seuramme on pyrkinyt olemaan aktiivisesti mukana kehittämässä Lappeenrannan koulujen pyöräilyolosuhteita viimeisten muutaman vuoden aikana. Yhteistyötä on tehty opetustoimen johdon, opettajien ja oppilaiden kanssa. Tavoitteena on ollut lisätä pyöräilyä koulumatkoilla ja osana koulupäivää sekä samalla luoda kytköksiä lasten ja nuorten harrastuspyöräilyn ja arkipyöräilyn välille. Tekeminen on sisältänyt mm. toimintaa oppilaiden kanssa, opettajien ja liikunnanohjaajien kouluttamista, asiantuntijatöitä ja selvityksiä sekä koulujen ja alueiden suunnitelmien kommentointia.

Valtakunnallinen Liikkuva Koulu -ohjelma on mahdollistanut toimintaamme ja tarjonnut paljon hyviä ideota ja jopa rahoitusta tekemiseen. Olemme erittäin otettuja, että Liikkuva Koulu -ohjelma, Olympiakomitea ja Eklu ry päättivät myöntää seurallemme Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnon 2018.

Palkinto vastaanotettiin Etelä-Karjalan Urheilugaalassa 25.1.2019.

Lappeenrannan Vuoden 2018 Tapahtuma: Willimiesajot

Willimiesajot ovat juurtuneet tiukasti osaksi Lappeenrannan kesää. Lappeenranta Events-tapahtumapalvelut on sitä mieltä, että Willimiesajojen järjestäjätiimi on osoittanut innovatiivista kykyä kehittää pyöräilystä monipuolinen ja kaikkia kiinnostava tapahtuma.

Lappeenrannan Pyöräilijöiden, Motion Finland ry:n ja monen muun tahon laadukas työ ei siis ole jäänyt huomiotta ja tämä tunnustus kuuluu kaikille Willimiesajojen tekemisessä mukana olleille! Kiitämme Lappeenranta Eventsiä tästä kunniasta!

Tunnustus vastaanotettiin Kulttuuritila Nuijamiehessä 21.2.2019 .