Lappeenrannan pyöräilijät ry:n lausunto jäähallityöryhmän raporttiin ja Maakunta-Areenan esiselvitykseen

17.7.2017

Viite: Lausuntopyyntö urheiluseuroilta ja muilta tahoilta jäähallityöryhmän raporttiin ja Maakunta-Areenan esiselvitykseen 4.7.2017

Lappeenrannan pyöräilijät ry:n lausunto jäähallityöryhmän raporttiin ja Maakunta-Areenan esiselvitykseen

Lappeenrannan pyöräilijät ry kiittää Lappeenrannan kaupungin Liikuntatoimea mahdollisuudesta kommentoida Maakunta-Areena esiselvitystä. Lappeenrannan pyöräilijät ry (Lrpy) on paikallinen pyöräilyseura, joka järjestää pyöräilytoimintaa ja edistää harrastus- ja arkipyöräilyä Lappeenrannan alueella.

Lrpy pitää monien eri lajien tarpeita täyttävän Maakunta-Areenan toteuttamista parempana vaihtoehtona kuin nykyisen jäähallin kunnostamista.

Lrpy pitää erinomaisena asiana, että Maakunta-Areenan esiselvityksessä on tunnistettu pyöräily yhtenä tiloja tarvitsevana ja käyttävänä lajina. Pyöräilyyn soveltuvat sisäharjoittelupaikat voidaan luokitella katettuihin velodromeihin ja pyöräiltäviin juoksuratoihin. Katettuja velodromeja ei Suomessa ole. Pyöräiltäviä juoksuratoja löytyy muutamia, mm. Kouvolassa, Vierumäellä ja Helsingissä on kallistetuin kaartein varustettu sisärata jolla pyöräilyä voi harrastaa. Pyöräilyn harrastajamäärät ovat Suomessa kasvussa ja hyvät talvikauden harjoittelumahdollisuudet ovat vain harvojen harrastajien ulottuvilla. Etelä-Karjalassa urheilupyöräilyä harjoittaa lähes kymmenen urheiluseuraa ja näissäkin seuroissa jäsenmäärä lisääntyy koko ajan.

Lrpy ehdottaa, että pyöräilyn vaatimukset pidetään tiiviisti mukana Maakunta-Areenan suunnittelussa. Etelä-Karjala voisi hyvien pyöräilyn talvikauden harjoitteluolosuhteiden myötä saada merkittävää etua lajin toimintojen ja tapahtumien keskittymisessä. Suunnittelussa kannattaa kuulla nykyisten suomalaisten sisäpyöräilyn harjoittelupaikkojen käyttäjien kokemuksia jotta varmistetaan Maakunta-Areenan paras mahdollinen toiminnallisuus pyöräilyyn eikä tehdä rakenteita jotka eivät vastaa niille suunnitellun käytön vaatimuksia. Käytännössä sujuvan sisäpyöräilyn mahdollistavan areenan tulisi sisältää riittävästi kallistetuin kaartein varustettu juoksurata, jonka laidoilla on tehokkain keinoin estetty muiden areenan käyttäjien tai harrastusvälineiden päätyminen yllättäen radalle. Radan pituus tulisi olla vähintään 200 m ja pintamateriaalin riittävän pidon tarjoava ja pölyämätön.

Lrpy:llä ei ole mielipidettä hallin mahdolliseen sijaintiin.

Lappeenrannan pyöräilijät ry on mielellään mukana Maakunta-Areenaan liittyvissä jatkoselvityksissä ja pohdinnoissa.

Kari Kymäläinen
Puheenjohtaja

Matti Pesu
Sihteeri

Lappeenrannan pyöräilijät ry