Kutsu kevätkokoukseen ma 4.3.2019 klo 17

Seuran sääntömääräinen kevätkokous 4.3.2019 klo 17 Lappeenrannan Kastellilla, Toikansuontie 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kevätkokouksen asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai
 6. toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
 8. vastuuvelvollisille
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Päätetään kokous

Tervetuloa!

Johtokunta